MATRICULES OBERTES

5

TIG.

Objectiu:

L'objectiu d'aquest curs és formar o reciclar a persones amb o sense experiència en aquest camp laboral, per al qual hi ha una gran demanda de treball.

Dirigit:

Està dirigit a tota persona amb o sense coneixement de soldadura i a tota empresa i institució. El nivell s'adaptarà als participants

Temari:

Soldadura TIG Bàsic (50 hores);
-Higiene i seguretat en el lloc de treball.
Principi del procés TIG.
-Equip de soldadura.
-Metalls d'aportació.
-Gasos de protecció.
Tècniques operatives.

Soldadura TIG Avançat (50 hores);
-Higiene i seguretat en el lloc de treball.
-Principis de procés TIG.
-Electrodos no consumibles.
-Gasos de protecció.
Tècniques especials.
-Defectes i errors.
-Assajos no destructius.
-Purgat de canonades.
-Accessoris.

Especialitzacions i homologacions a petició de l'alumne o empresa.

TIG
TIG